TURVALLISEN TILAN PERIAATTEET

Kotex ryKotex ry:n kaikissa tapahtumissa ja toiminnassa noudatetaan näitä turvallisen tilan periaatteita. Näiden periaatteiden tarkoitus on varmistaa jokaiselle mahdollisimman turvallinen ja yhdenvertainen ympäristö osallistua tapahtumiin ja toimintaan, sekä nauttia niistä. Kotex ry:n toimijoina olemme sitoutuneet noudattamaan turvallisen tilan periaatteita ja sitoutamme myös jokaisen tapahtumaan tai toimintaamme osallistuvan noudattamaan turvallisen tilan periaatteita. Periaatteiden noudattamatta jättämiseen tai laiminlyöntiin puututaan  välittömästi esimerkiksi tapahtumasta poistamalla.


Tapahtumien alussa ilmoitetaan henkilö/henkilöt, joihin voi luottamuksellisesti olla yhteydessä tapahtuman aikana, jos kokee häirintää tai muita huolia. Häiriötilanteissa voi myös aina olla yhteydessä ISYY:n viralliseen häirintäyhdyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.isyy.fi/palvelut/hairintayhdyshenkilot.html Vaaratilanteissa yhteys hätäkeskukseen, yleinen hätänumero 112.  • Ole avoin ja ennakkoluuloton!

  • Välitä ja pidä huolta, tehdään yhdessä tapahtumista kaikille positiivisia muistoja.

  • Kunnioita erilaisuutta. Jokainen saa olla sellainen kuin on, kuitenkin loukkaamatta muita. 

  • Kohtele muita, kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan. Pitäydy esimerkiksi ulkonäön arvostelusta ja juoruilusta.

  • Kunnioita toisen henkilökohtaista, niin fyysistä kuin psyykkistä, tilaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.

  • Älä tee oletuksia toisen ulkonäköön tai toimintaan perustuen.

  • Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta, arvoista tai esimerkiksi terveydestä.

  • Minkäänlaista rasismia, seksismiä, henkistä tai fyysistä häirintää ei suvaita Kotex ry:n tapahtumissa. Muista myös, että sinusta hauska vitsi voi loukata toista.

  • Välitä myös ympäristöstäsi, pidetään yhdessä huolta tiloista ja niiden irtaimistoista.

  • Asiattomasta kohtelusta saa antaa asiallista ja rakentavaa palautetta. Jos joku antaa sinulle palautetta toiminnastasi, kuuntele ja pyri suhtautumaan avoimesti saamaasi palautteeseen, sekä huomioimaan se jatkossa.Nämä turvallisen tilan periaatteet on koottu hyödyntäen Tombolo ry:n, Poikkeus ry:n, Interaktio ry:n ja Humanistiklusterin turvallisen tilan periaatteita.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

HALLITUS 2022

Uudelle opiskelijalle