TIETOSUOJA


Tietosuojailmoitus

Kotex ry:n jäsenrekisteri
EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
artiklat 13 ja 14

1. Rekisterinpitäjä 

Kotex ry
Yliopistokatu 7
80100 Joensuu

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt 

Rekisteristä ja henkilötietojen käsittelystä vastaa Kotex ry:n hallitus. Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://kotexry.blogspot.com/p/hallitus.html.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Jäsenrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsentietojen ylläpitäminen ja yhdistyksen jäsenyyden tarkistaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artikan mukaisesti rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen (Yhdistyslaki 11 §) sekä rekisteröidyn suostumukseen.

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät, niiden kerääminen ja säilytysajat 

Jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat jäsenen oma nimi, kotipaikka, opintojen aloitusvuosi, sähköpostiosoite sekä yhdistyksen jäseneksi liittymisen vuosi. Tiedot kerätään jäseniltä jäseneksi liittymisen yhteydessä. Tietoja säilytetään jäsenyyden päättymiseen saakka.

5. Säännönmukaiset siirrot tai luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Jäsentietoja ei siirretä tai luovuteta muille tahoille säännönmukaisesti. Kotex ry:n jäsenrekisteri sijaitsee Google Drive palvelussa, jossa tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitseville palvelimille. Lisätietoja Googlen tietosuojasta löydät: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=fi

6. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa ja siihen on pääsy vain Kotex ry:n hallituksen jäsenillä. Tietoja käsitellään huolellisesti ja asianmukaisesti fyysinen ja digitaalinen tietoturvallisuus huomioiden. Tiedot poistetaan jäsenyyden päätyttyä tai jäsenen sitä vaatiessa välittömästi.

7. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, vaatia tietojensa oikaisemista tai poistamista, vaatia käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen kotexry@gmail.com. Lisätietoja antaa rekisterinpitäjä.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

HALLITUS 2022

Uudelle opiskelijalle