EDUNVALVONTAONGELMIA OPINNOISSA?

 

Kotex kuuntelee jäsentensä ongelmia: liittyivät ne sitten opintoihin, opettajiin tai ruuan laatuun Amicalla. Kotexin yksi tehtävistä onkin edunvalvonta, jossa Kotex on ollut aktiivinen. Kotex tapaa koulumme henkilökuntaa säännöllisesti ja ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin asioihin.
Kotex on ollut vaikuttamassa mm.Nykyisiin opetussuunnitelmiin yliopistolla, tehnyt kannanottoja kampuksen säilymisen puolesta (vaikka lopputulos olikin huono) sekä ollut vaikuttamassa Amican laadun parantamiseen.Mikäli sinulla tulee ongelmia opintoihin liittyvissä asioissa, niin ota yhteys Kotexin hallitukseen: kotexry(a)gmail.com ja hallitus vie asiaa eteenpäin.

________________________________________2019


2018

HUKATAANKO JOENSUUN SIIRROSSA MAHDOLLISUUS TULLA SUOMEN PARHAAKSI?

 

Kotex on huolissaan Joensuuhun suunniteltavista käsityön tiloista ja siitä, etteivät ne tule vastaamaan tämän hetken, saati tulevaisuuden tarvetta. Tulevaisuuden käsityönopettajakoulutus antaa laajan valmiuden toimia käsityönopettajan työssä. Koulutuksen tulee ottaa tekstiili- ja teknisen työn sisällöt ja niiden vaatimat tilat yhdessä huomioon. Parhaiten yhteisen käsityön malli toteutuu silloin, kun on mahdollisuus monimateriaaliseen työskentelyyn samassa rakennuksessa.

Taitolassa nykyisin olevat tilat eivät riitä kahden käsityön yhteistoimintaan, joka on paitsi käsityön tulevaisuus, myös nykyisen opetussuunnitelman mukainen linja. Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan asianmukaiset laitteet ja tilat. Opettajankoulutuksen tulee olla aikaansa edellä ja yhteinen käsityö sekä monimateriaaliset työt ovat nimenomaan sitä. Opettajankoulutuslaitoksen tilojen tulee olla pedagogisesti ja työturvallisesti oppikirjan mukaisia, jotta opiskelijat omaksuvat turvalliset työtilat jo opintojen aikana.

Ideaalitilanne olisi saada Taitolaan pedagogisesti suunnitellut ja tarkoituksenmukaiset tilat, jossa monimateriaalinen työskentely sekä yhteinen käsityö onnistuu. Tämä vaatii tarpeeksi tilaa molempia käsityön sisältöalueita huomioivaan suunnitteluun, työskentelyyn sekä ohjaamiseen. Sujuvan opetuksen ja itsenäisen työn ohjaamisen kannalta opettajien työhuoneiden tulee olla samassa rakennuksessa kuin työskentelytilojen. Käsitöissä ongelmat ovat yleensä akuutteja ratkaisuja tarvitsevia ja niihin saattaa sisältyä työtapaturmariski.

Kotex on huolissaan tilasuunnittelun aikataulusta. Aikataulu on tiukka ja siitä tiedottaminen on olematonta. Kotex vaatii jatkossa vuorovaikutteista ja mutkatonta tiedottamista tilasuunnittelun etenemisestä. Kotex vaatii käsityötieteen opetushenkilöstön entistä parempaa osallistamista ja kuuntelemista suunnittelussa, sillä he ovat käsityötilojen kiistattomia asiantuntijoita. Opetushenkilöstö tuo ehdotuksissaan esille opiskelijoidenkin näkökulmaa, sillä ideointi uusista opetustiloista on vuorovaikutteista opiskelijoiden kanssa. Tiukan aikataulun takia opiskelijajäsenien ei ole aina mahdollista osallistua tilasuunnitteluun, tällöin opetushenkilöstö edustaa opiskelijoiden ääntä tapaamisissa.

Kotex pelkää, että Joensuussa käsityötiede palaa menneeseen, eikä huomioi käsityötieteen kehitystä ja tulevaisuutta. Nyt tehtävä remontti on voimassa vuosikymmeniä, joten tilojen on oltava modernit. Uskomme Itä-Suomen yliopiston haluun kehittää tiedettä ja tutkimusta. Itä-Suomen Yliopistoa ei tehdä houkuttelevaksi kapeakatseisilla ja lyhytnäköisillä ratkaisuilla. Nyt on mahdollisuuden ovi auki tehdä käsityönkoulutuksesta valtakunnan paras. Älkää antako meidän katsoa, kun tuo ovi suljetaan.

Roosa Holm Essi Huusko
Kotex ry        Kotex ry

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti